Home

Participerend filmmaken is een uitstekende manier om onderliggende en/of onbewuste kwesties naar de oppervlakte te brengen en bijvoorbeeld achtergestelde groepen in de samenleving actief bij bewustwordingsprocessen te betrekken en hun eigen kracht daarin te laten ontdekken.


Ik ben Susannah Burnette, allround filmmaker met een passie voor het samenwerken met mensen omtrent maatschappelijke thema’s. Ik kom uit een internationaal en -cultureel gezin. Mijn ouders werkten in een ontwikkelingsland en mijn kinderjaren daar hebben mij in grote mate beïnvloed in mijn wordingsproces tot de persoon die ik nu ben. In 2004/05 heb ik een jaar vrij genomen tijdens mijn studie om onder andere een serie medische voorlichtingsfilms te maken op Haïti, in het ziekenhuis waar mijn ouders tijdens mijn jeugd hebben gewerkt.
Ik kende het land en de cultuur, de taal en de mensen. Dat maakte het mogelijk dat ik kon samenwerken met lokale jongeren om vanuit hun eigen taal en mythes een filmserie te maken die uiteindelijk ingezet werd door diverse organisaties in het land. Tijdens deze productie kwam ik tot de ontdekking dat film niet alleen een middel tot ontspanning en vermaak is, maar ook inzichten oplevert aan de deelnemers aan het productieproces en de kijkers.
Door de mensen uit de doelgroep actief te betrekken bij de totstandkoming van de films was er een betere aansluiting op hun kennisniveau. De kijkersdoelgroep werd hierdoor direct aangesproken en zij herkenden zich ook in diegenen op beeld. Dit maakte de video’s inhoudelijk sterker en effectiever. Deze manier van werken heb ik ‘samen mooie dingen maken‘ genoemd. Dit soort projecten doe ik nu in opdracht en zelfstandig voor sociaal-maatschappelijke organisaties in de sectoren ontwikkelingssamenwerking, zorg, onderwijs, asielbeleid en burgerparticipatie.

Benieuwd wat ik voor je kan betekenen?
Ik hoor graag van je.