Wiser Film

Wiser Film maakt filmproducties waarbij ze mensen bij elkaar brengt om op creatieve wijze hun verhaal te vertellen en te delen. De deelnemers zijn actief betrokken in het maakproces. Dit kan zijn scenario, camera en/of in beeld.
Groepen en deelnemers leren zo eigenaarschap te nemen over hun eigen rol en hoe je op een eigen manier uitdagingen het hoofd kunt bieden. Met de film hebben de deelnemers vervolgens een goed medium in handen om te delen met beleidsmakers en andere groepen.