Valt er hier nog wat te leren?

Het onderwijsveld roert zich. Docenten willen meer autonomie, ouders en leerlingen meer invloed, en de politiek wil onderwijs dat beter opleidt voor de toekomst. Het ambitieuze Onderwijs2032 van Sander Dekker zou in de volgende kabinetsperiode wel eens een zachte dood kunnen sterven, maar er is geen weg meer terug. Iedereen is het er over eens: ons onderwijs moet beter. En of beter ook anders betekent, en wat anders dan is… dat is de vraag.

De documentaire ‘Valt er hier nog wat te leren?’ helpt bij het beantwoorden van die vraag. De documentaire is gemaakt door een klas 4HAVO leerlingen en hun docent in samenwerking met Wiser Film. De klas volgt Big Picture onderwijs, een vorm van onderwijs waarbij de leerlingen door werken aan zelfgekozen doelen en onderwerpen zelf sturing geven aan een deel van hun onderwijs. In de documentaire brengen de leerlingen in beeld wat zij goed vinden aan hun onderwijs en reageren docenten, ouders en deskundigen op het Big Picture onderwijs en onderwijsverandering in het algemeen. Een documentaire die een inkijkje geeft in een bijzonder onderwijsconcept en tegelijkertijd bijdraagt aan het onderwijsdebat in Nederland.

Big Picture is een voorbeeld van een van de initiatieven in Nederland om het onderwijs te verbeteren. Big Picture is een vorm van onderwijs waarbij de leerlingen door het werken aan zelfgekozen doelen en onderwerpen zelf sturing geven aan een gedeelte van hun onderwijs. Uitgangspunten binnen dit onderwijs zijn de passies en interesses van de leerlingen. Het concept laat leerlingen daarnaast leren in de echte wereld door ze op stage te laten gaan en zowel experts van buiten de school als ouders te betrekken bij het leerproces. Relatie speelt een grote rol in het onderwijs: de leerlingen hebben hun gehele schoolloopbaan een vaste docent, lunchen iedere dag samen en worden gestimuleerd tot samenwerken. Natuurlijk worden de leerlingen ook opgeleid tot het behalen van hun diploma. Op de school van de leerlingen, het Lentiz Kastanjecollege in Maassluis, is na het ontwikkelen van een vmbo traject vier jaar geleden voor het eerst gestart met een havo groep. Afgelopen voorjaar hebben deze klas, de docent en Wiser Film de handen in een geslagen om deze onderwijsdocumentaire te maken. Gewapend met een camera en onder professionele begeleiding van Wiser Film hebben de leerlingen een maand lang hun onderwijs in beeld gebracht. Die beelden vormen samen met uitleg van hun docent en gesprekken met betrokkenen en deskundigen een interessant document waaruit blijkt dat leerlingen ook ander, beter onderwijs willen.