Lopende projecten

Stichting Bloemfleur

De voornaamste doelstelling van deze stichting is om bekendheid te geven aan Academie Cato (Acato). Acato is een atelier voor jonge mensen met een autistische stoornis die het moeilijk vinden om hun plek te vinden in de samenleving. Hier krijgen jonge autisten met een creatief talent de mogelijkheid om zich te ontplooien.


Om de academie meer bekendheid te geven, werken twee van de ‘leerlingen’ aan de productie van een promotiefilm over Acato. Een film dat aansprekend moet zijn voor andere jongeren die een voor zichzelf geschikte plek in de samenleving zoeken en voor de ouders, begeleiders en zorginstellingen die om deze jongeren heen staan. Deze ‘leerlingen’ worden bijgestaan en begeleid door een team van professionals die hen de handvatten, kennis en tools biedt om deze film tot een succes te maken: het tekenen van storyboards, het ontwikkelen van een media- en marketingplan en het filmtechnische wat Wiser Film voor haar rekening neemt. Heel bijzonder om te zien hoe deze twee jongeren met andere ogen naar de eigen situatie gaan kijken, het om weten te zetten naar een filmisch verhaal wat gedeeld kan worden en de enthousiasme over de eigen werkplek waar ze ook anderen bij willen verwelkomen.

BUURbook

BUURbook is een platform voor je buurt en vormt een nieuwe manier van samenwerken aan de buurt. Bewoners en professionals maken samen zichtbaar wat er allemaal gebeurt in hun buurt. Men leert elkaar beter en anders kennen, de lokale economie wordt lokaal extra zichtbaar en de gemeente heeft meteen een tool in handen om eens echt met bewoners in gesprek te gaan en daardoor te weten wat er leeft.

BUURbook is oprecht een sociaal netwerk. Ze hebben al aardig wat voeten in de buurtaarde van Zuid Holland en dromen van verdere uitbreiding over heel Nederland. Wiser Film helpt hen hierbij door een promotiefilm op participerend wijze te produceren. Participerend omdat zij zelf bepalen hoe de scenario verloopt, wie op beeld komt en in welke hoedanigheid en hoe zij als team BUURbook in beeld worden gebracht. Ook leuk: tegelijkertijd met de film wordt de BUURbook app ontwikkeld. Zo kunnen de verschillende media uitingen op elkaar afgestemd worden.