Participerende filmproductie

Wiser Film werkt op participerende wijze. Jij hebt een actieve rol in het vertellen van jouw verhaal, want wie kan dat nou beter dan jijzelf. Door bij te dragen aan het scenario, zelf beelden te maken of zelf in beeld het verhaal vorm te geven ontstaat een film die past bij wie je bent en wat je doet. Daarmee wordt de juiste doelgroep aangesproken én ga je met andere ogen naar je eigen verhaal kijken.

Een Wiser Film productie draagt bij aan een maatschappelijk debat en laat zien hoe het bedachte beleid in de praktijk tot uitvoering komt. Wat werkt wel en wat werkt niet? Klopt de theorie bij de praktijk? Of leven er andere ideeën op de werkvloer? Door aan de slag te gaan met hen die zich op de werkvloer bevinden komt de onderste steen boven wat de resultaten ten goede komt.

Een Wiser Film productie levert een bijdrage aan een debat, discussie of gesprek. Het zorgt voor engagement aan beide kanten: die van de kijker en die van de mede-makers. Dit leidt tot empowerment, van de doelgroep, van je organisatie, van je collega’s en van jezelf. Film maken is samenwerken, je kunt het niet alleen. Een Wiser Film productie is een originele manier om dat eens op een andere manier te doen dan bij de dagelijkse gang van zaken. Bovendien is een film een deelbaar product: naar management teams, naar beleidsmakers, naar overheden, naar doelgroepen die al aangeboord worden of juist niet en naar jezelf. Zowel het maakproces als het terugkijken vormt een waardevol (zelf)reflectieproces.